Hotline bán hàng: 0961.818.817 (hoặc Zalo)

Hotline bán hàng: 0775.007.555 (hoặc Zalo)

Hotline bán hàng: 0866.699.162 (hoặc Zalo)

Hotline Kỹ Thuật: 0986.377.076 ( hoặc Zalo)

Địa chỉ: Nhà QN
Lô H16 , Đa Giác 4, tây Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
8h30 – 12h00; 13h30 – 18h00 (T2 – T6)
8h30 – 12h00; 13h30 – 16h00 (T7 – CN)
Vui lòng liên hệ trước qua Hotline hoặc Zalo.